ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Արես» փաստաբանական գրասենյակի գործունեության ոլորտը ընդգրկում է մատուցվող իրավաբանական ծառայությունների լայն շրջանակ:

Ընկերությունը, հաճախորդների բնականոն գործունեության իրականացման նպատակով, իրականացնում է իրավաբանական սպասարկում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն տարբեր օղակներում, պետական և ոչ պետական մարմիններում, ինչպես նաև դատական ատյաններում:

Ընկերության աշխատակիցները հանդիսանում են ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամներ, ովքեր ունեն երկար տարիների փորձ և մասնագիտական բարձր հմտություններ:

Մատուցվող ծառայությունների ցանկը

Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում

Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, այլ փաստաթղթերի և դրանց հետ կապված եզրակացությունների տրամադրում

Մասնակցություն բանակցությունների գործընթացին

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն ՀՀ բոլոր դատական ատյաններում (ներկայացուցչություն դատարանում)

Դիմումների, հայցադիմումների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում

 

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն հարկային, մաքսային և պետական այլ մարմինների հետ կապված փոխհարաբերություններում

 

Վարչական ակտերի վիճարկում (բողոքարկում)

 

Սահմանադրական դատարան բողոքների կազմում և պաշտպանություն

 

Իրավաբանական անձանց գրանցում և լուծարում

 

Ինչպես նաև իրավաբանական այլ ծառայություններ

«ԱՐԵՍ» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մի քանի վիճակագրական տվյալ

0

դատական
գործեր

 

0
%

հաջողությամբ ավարտված

 

Ավելի քան
0
տարի

Ընկերությունը գործում է իրավաբանական ոլորտում

Տարեկան շուրջ
0

գործերվ անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցում

Մեր գործընկերներն են

Հաճախորդները մեր մասին

Նորություններ

Կապը մեզ հետ

Հասցե

ՀՀ, ք․Երևան,
Նալբանդյան 5, գրասենյակ 37

Հեռախոս և Ֆաքս

+374 10 543595

Էլ. հասցե

info@ares.am

Ցանկանում եք իմանալ ավելին: Գրեք մեզ