Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում