Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն ՀՀ բոլոր դատական ատյաններում (ներկայացուցչություն դատարանում)