Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն հարկային, մաքսային և պետական այլ մարմինների հետ կապված փոխհարաբերություններում