Ծառայություններ

 Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում

Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, այլ փաստաթղթերի և դրանց հետ կապված եզրակացությունների տրամադրում

Մասնակցություն բանակցությունների գործընթացին

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն ՀՀ բոլոր դատական ատյաններում (ներկայացուցչություն դատարանում)

Դիմումների, հայցադիմումների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն հարկային, մաքսային և պետական այլ մարմինների հետ կապված փոխհարաբերություններում

Վարչական ակտերի վիճարկում (բողոքարկում)

Սահմանադրական դատարան բողոքների կազմում և պաշտպանություն

Իրավաբանական անձանց գրանցում և լուծարում

Ինչպես նաև իրավաբանական այլ ծառայություններ