ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Արես» փաստաբանական գրասենյակի գործունեության ոլորտը ընդգրկում է մատուցվող իրավաբանական ծառայությունների լայն շրջանակ: Ընկերությունն իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն տարբեր օղակներում, պետական և ոչ պետական մարմիններում, ինչպես նաև դատական ատյաններում: Ընկերության աշխատակիցները հանդիսանում են ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամներ, որոնք ունեն երկար տարիների փորձ և մասնագիտական բարձր հմտություններ: Ընկերությունն իրականացնում է նաև իրավական ակտերի վերլուծություն, իրավաբանական անձանց իրավական աուդիտ:

Մատուցվող ծառայությունների ցանկը

Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում

Կազմակերպությունների ընթացիկ սպասարկում, ներքին փաստաթղթերի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում, կազմակերպությունների կողմից կազմված փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում

Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, այլ փաստաթղթերի և դրանց հետ կապված եզրակացությունների տրամադրում

Մասնակցություն բանակցությունների գործընթացին

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն ՀՀ բոլոր դատական ատյաններում (ներկայացուցչություն դատարանում)

Դիմումների, հայցադիմումների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում

 

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն հարկային, մաքսային և պետական այլ մարմինների հետ կապված փոխհարաբերություններում

 

Վարչական ակտերի վիճարկում (բողոքարկում)

 

Սահմանադրական դատարան բողոքների կազմում և պաշտպանություն

 

Իրավաբանական անձանց գրանցում և լուծարում

 

Ինչպես նաև իրավաբանական այլ ծառայություններ

«ԱՐԵՍ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մի քանի վիճակագրական տվայլ

0

դատական
գործեր

 

0
%

հաջողությամբ ավարտված

 

Ավելի քան
0
տարի

Ընկերությունը գործում է իրավաբանական ոլորտում

 

Տարեկան շուրջ
0

գործերվ անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցում

Մեր գործընկերներն են

Հաճախորդները մեր մասին

Latest News

Contacts

Address

ՀՀ, ք․Երևան,
Նալբանդյան 5, գրասենյակ 37

Phone & Fax

+374 10 543595

 

Email

info@ares.am

 

Wanna know more? Write to Us.