Ծովինար Բալայան

null

Ծովինար Բալայան

ՓԱՍՏԱԲԱՆ

Մասնագիտացում

  • Քաղաքացիական իրավունք
  • Աշխատանքային իրավունք
  • Ընտանեկան իրավունք
  • Կորպորատիվ իրավունք
  • Պայմանագրային իրավունք
  • Վարչական իրավունք
  • Հարկային իրավունք
  • Մաքսային իրավունք

 

Կրթություն

«ՀՀ փաստաբանների դպրոց հիմնադրամ», փաստաբան, 2014-2015թթ.

Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան, 2010-2012թթ.

Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան, 2006-2010թթ.

 

Մասնագիտական փորձ

ՀՀ վարչական դատարան, 2012-2013թթ.

«Արես» փաստաբանական գրասենյակ, 2013թ-ից սկսած

 

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն